Výzvy

AKTUÁLNE: покрывало купить киев

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK č. 1_2016

PLÁNOVANÉ:

---


UKONČENÉ:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XXVII/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA MAS TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XXVI/PRV/MAS81 – Aktualizácia č. 2

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XXV/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XXIV/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA MAS TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XXIII/PRV/MAS81 – Aktualizácia č. 1 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XXIII/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XXII/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XXI/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA MAS TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XX/PRV/MAS81 – Aktualizácia č. 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XX/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XIX/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XVIII/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XVII/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XVI/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XV/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XIV/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XII/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XIII/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. XI/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. X/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. IX/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. VIII/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. VII/PRV/MAS8I

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce, Výzva č. 2011/PRV/19

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. VI/PRV/MAS81

Žiadosť o stanovisko PPA k výzve č. VI/PRV/MAS81

Oznámenie č.2 o zmene vo výzve č. VI/PRV/MAS81

Oznámenie o zmene vo výzve č. VI/PRV/MAS81

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013
Číslo výzvy: 2011/PRV/18 (Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce)

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. V/4.1 ISRÚ/2011

Oznámenie o zmene vo výzve č. V/4.1 ISRÚ/2011

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. IV/4.1 ISRÚ/2011

Oznámenie II. o zmene vo výzve č. IV/4.1 ISRÚ/2011

Oznámenie I. o zmene vo výzve č. IV/4.1 ISRÚ/2011

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. III/4.1 ISRÚ/2011

Oznámenie o zmene vo výzve č. III/4.1 ISRÚ/2011

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013
Číslo výzvy: 2010/PRV/18 (Opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce)

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z. VÝZVA č. II/4.1 ISRÚ/2010

Oznámenie o zmene vo výzve č. II/4.1 ISRÚ/2010

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA Miestnej akčnej skupiny TOKAJ - ROVINA, o. z.
VÝZVA č. I/4.1 ISRÚ/2010

 

Všetky dokumenty potrebné k vypracovaniu nájdete v aktualitách.