Bara

Prvá písomná zmienka: 1296

Dnešná Obec Bara vznikla v r. 1960 zlúčením Malej a Veľkej Bary. Leží na južnej časti Východoslovenskej nížiny na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 180 m.

Pamiatky: Reformovaný kostol v M. Bare je z 13. storočia, pôvodne románsky. Je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok m SR. Reformovaný kostol vo Veľkej Bare je z r. 1801.

Materská škola, kultúrny dom, amfiteáter a dom smútku sa nachádzajú v časti obce Veľká Bara. V súčasnosti sa vybuduje centrum kultúrno-spoločenských aktivít vo Veľkej Bare.

Obec má autobusové spojenie. Železničná stanica a pošta je na vzdialenosť 5 km v Borši.

Verejný vodovod obce bol vybudovaný v r. 1992 a plynofikácia sa uskutočnila v r. 2004.

Obec je vlastníkom 70 ha pozemku, na ktorom obhospodaruje 19 ha vinice a 18 ha lesa.

Obec má vypracovaný projekt na "Oddychové centrum", ktorý sa delí na 3 etapy.

Prvá etapa (amfiteáter) sa realizovala v r. 2009. Druhá etapa projektu je viacúčelové ihrisko a autobusová zástavka, a tretia etapa je vybudovanie spevnenej parkovacej plochy a zelene.


Kontakty: 

tel.: 056/6792243
e-mail: obecbara@kid.sk
web: www.bara.ocu.sk

Počet obyvateľov k 31.12.2009: 336
Rozloha: 625 ha