Kašov

Obec Kašov leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny,Košického kraja v okrese Trebišov od ktorého je vzdialená 15 km.V katastri s rozlohou 888 ha. Poľnohospodársko-vinohradnícka obec, ležiaca na svahu Zemplínskych vrchov, sa ako majetok Losoncziovcov spomína v r. 1298, osídlená bola podľa nálezov už v paleolite. Dominantou Kašova je rím.kat. klasicistický kostol sv. Jána Nepomuckého z r. 1816 a pravoslávny chrám Preobraženija Hospoda Isusa Christa. Dnes v obci žije 305 obyvateľov.

Leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 156 m. Archeologické a jazykovedné nálezy svedčia, že sídlisko jestvovalo už v 12., prípadne pred 11. stor. Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1298. Okolo r. 1440 v Kašove hospodárilo okolo 25 poddanských domácností. Neskôr sa počet obyv. aj domov výrazne menil. V r. 1600 bolo v sídlisku 11 poddanských domov. V období okolo rokov 1715 až 1720 žilo v Kašove postupne 5 a 4 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 70 domov a 538 obyv., v r. 1900 bolo 433 obyv., v r. 1970 468 obyv. V chotári sa nachádzali aj vinice. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1816.