Kontakt

Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o.z.

Hlavná 27/61
076 05 Zemplínske Jastrabie

IČO: 42 109 108
DIČ: 20 22 943 296

Kancelária MAS:
tel.: 0911 038 215
e-mail: manazer@tokaj-rovina.sk